รหัสผ่านของคุณต้องมีอักขระอย่างน้อย 8 ตัวอักษร และต้องมีตัวพิมพ์เล็กหนึ่งตัว ตัวพิมพ์ใหญ่หนึ่งตัว และตัวเลขหนึ่งตัว