โบนัสเงินฝาก 100% เเละ 20% สูงสุด 10500$

XM

: โบนัสเงินฝาก 100% เเละ 20% สูงสุด 10500$

รายละเอียด :

โบนัสเงินฝาก 100% สูงสุด 500$ โบนัสเงินฝาก 20% สูงสุด 10000$ สำหรับการฝากเงินในประเภทบัญชี Standard เเละ Micro

ระยะเวลาโปรโมชั่น:

โบนัสเงินฝาก 100% เเละ 20% สูงสุด 10500$

2.1 โบนัสเงินฝาก 100% สูงสุด 500$

2.2 โบนัสเงินฝาก 20% สูงสุด 10000$

-สำหรับการฝากเงินในประเภทบัญชี Standard เเละ Micro

-โบนัสฝากสะสม ต่อลูกค้า 1 ท่าน

-โบนัสจะเพิ่มเข้าบัญชีเทรดทันที ในช่องเครดิต

– กำไรต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นสามารถถูกถอนออกมาได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามการถอนเงินนี้จะทำให้เงินโบนัสซื้อขายถูกหักออกไปจากบัญชีในสัดส่วนที่เท่ากัน

สามารถศึกษาเงื่อนไขฉบับเต็มได้ที่ : https://cloud.xm-cdn.com/static/pdf/System-PDFs/XMGlobal-Terms-and-Conditions-Group-Bonus-14_15.PDF?v=5523964023d86aeda6e4e1d12dd8c330