กิจกรรม Lucky Draw 100$ / 20 รางวัล

MasterRefund

: กิจกรรม Lucky Draw 100$ / 20 รางวัล

รายละเอียด :

กิจกรรม Lucky Draw 100$ / 20 รางวัล ระยะเวลาร่วมกิจกรรมนี้ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2566 ถึง วันที่ 1 กันยายน 2566

ระยะเวลาโปรโมชั่น:

08/08/2023

01/09/2023

กิจกรรม Lucky Draw 100$ / 20 รางวัล

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
1.ระยะเวลาร่วมกิจกรรมนี้ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2566 ถึง วันที่ 1 กันยายน 2566
2.ลูกค้าของ MasterRefund ต้องทำตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ให้ “ครบ” ทุกเงื่อนไข(*)ดังข้อบังคับต่อไปนี้
– Like Page Facebook MasterRefund
– Share โพสต์จาก Page Facebook MasterRefund
3.ลูกค้าของ MasterRefund จะได้รับ “1 สิทธิ” ในการจับฉลากก็ต่อเมื่อทำการสมัคร 1 บัญชีภายใต้ Master Refund ยิ่งสมัครหลาย Broker ยิ่งได้สิทธิมากขึ้น (**)
4.จับฉลากผู้โชคดี(***)ในวันที่ 2 กันยายน และ ประกาศผู้โชคดีในเวลา21.00 บนหน้า Page Facebook MasterRefund
5.รางวัลจะถูกเติมเข้าสู่พอร์ตของคุณ หรือวิธีการอื่นที่เทียบเท่า

(*) หากลูกค้าไม่ทำตาทเงื่อนไขจนครบรางวัลถือเป็นโมฆะ
(**) ได้เพียง 1 สิทธิ / 1 บัญชีชื่อของเราต่อ 1 Broker เท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น หากสมัครโบรคเกอร์ A แล้ว จะเปิดบัญชีภายใต้ Broker A เพิ่มก็ได้เพียง 1 สิทธิ เท่านั้น
(***) ผู้โชคดีต้องทำการแสดงตัวภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากประกาศบนเพจเท่านั้น